Opleidingen gemaakt met UpPoint® zijn optimaal aanpasbaar en hebben een rijke content.

Met de standaardblokjes van Lego® kunnen allerlei constructies worden gemaakt, aangepast aan het ontwerp van de bedenker.

Op dezelfde manier heeft UpPoint® standaardmethodes en -onderdelen ontwikkeld waarmee onlineopleidingen kunnen worden samengesteld die rijk en divers zijn, en perfect afgestemd op de beoogde doelen.

Voorbeeldvraag

Voorbeeldvraag

Van die standaardmethodes en -onderdelen zijn vooral belangrijk:

  • Een sterk en uitgebalanceerd conceptueel kader waarbinnen informatie, vragenlijsten en toetsing van kennis kunnen worden gecombineerd in eenvoudig samen te stellen maatwerkmodules.
  • Een online-editor voor het opstellen van vragenlijsten en onderzoeken, die momenteel een tiental vraagvormen bevat: multiple choice, waar/onwaar, tabellen, hokjes aankruisen, invulvelden (tekst- of rekenkundige gegevens), ranking, enz.

Voorbeelden van vragen

Voorbeelden van vragen
  • Een krachtige tekstverwerker, gekoppeld aan de mogelijkheid om informatieve content in te voegen die is gemaakt met standaardsoftware: wordteksten, pdf-teksten, afbeeldingen (jpeg, png, gif), powerpointpresentaties, filmpjes (ongeacht het bestandstype), url-verwijzingen.
  • De mogelijkheid voor deelnemers en beheerders om met elkaar te communiceren, wat de interactie vergroot.
  • Een uitgebreid beoordelingssysteem dat tools voor de individuele follow-up van medewerkers ondersteunt.

Voorbeeld van de weergave van gemiddelde individuele scores en van scores per vraag, vergeleken met het gemiddelde van de cursisten.

Voorbeeld van de weergave van gemiddelde individuele scores en van scores per vraag, vergeleken met het gemiddelde van de cursisten.
  • Een krachtige tool voor rapportage en statistische analyse.

Voorbeeld van antwoordanalyse

Voorbeeld van antwoordanalyse

Voorbeeld van het bijhouden van de gemiddelde score

Voorbeeld van het bijhouden van de gemiddelde score