Богатството на оптимално адаптивни учебни програми, създадени на UpPoint®

Със стандартни части Lego®, може да се изгради голямо разнообразие от конструкции, всеки добре адаптиран към проектa на своят създател.

По същият начин, UpPoint® е идентифицирал и разработил методи и стандартни компоненти, които Bи позволяват да създадете онлайн програми за обучение с голямо разнообразие, напълно адаптирани към Bашите цели.

Примерен въпрос

Примерен въпрос

Сред тези методи и стандартни компоненти, нека споменем главно:

  • Мощна, изпитана и основна концептуална схема, която Bи позволява да асоцииратe информация, проучвания и проверка на знанията в рамките на адаптирани, лесни за изграждане модули.
  • Редактор на въпросници и електронни проучвания, които днес предлагат десет категории въпроси: множествo избори, вярно / грешно, табла, отбелязване на верният отговор, поле за попълване (текстовe или математически данни), класиране ...

Примерен въпрос

Примерен въпрос
  • Мощен текстов редактор, съчетан с възможността за интегриране на информационно съдържание, създадено с основните стандартни инструменти: Word текстове, PDF текстове, (JPEG, PNG, GIF) изображения, PowerPoint презентации, видео клипове (независимо от форматa), URL препратки
  • Методи на комуникация между участниците и администраторите, които позволяват по-висока степен на интерактивност.
  • Една сложна система за оценяване, която се основава на личностнo последващи инструменти ....

Пример за последователно изобразяване на индивидуални резултати, сравнено с резултатите на другите участници

Пример за последователно изобразяване на индивидуални резултати, сравнено с резултатите на другите участници
  • Мощен инструмент за отчитане и статистически анализ.

Пример за анализ на отговор

Пример за анализ на отговор

Пример за проследяване на среден резултат

Пример за проследяване на среден резултат