Скорост и опростеност на изпълнение

UpPoint® е изцяло управляван от нашите защитени сървъри. Това означава :

  • Ние приемаме напълно отговорността по инсталацията, конфигурацията и активирането на Bашият онлайн инструмент за обучение. По същият начин, ние поемаме отговорността за промени, тъй като нашият продукт продължава да се подобрява.
  • Вашият UpPoint® е на разположение на всички Bаши сътрудници в рамките на 72 часа от поръчката Bи.

От самото начало UpPoint® предлага на Bаше разположение бек-офис, чиято структура съчетава най-новите компютърни технологии с интуитивна ергономичност, плод на десет години интензивни изследвания и много проведени проучвания с крайните потребители, в много различни ситуации на работа. Това означава:

  • Създаването и въвеждането на Bашите обучителни модули онлайн, не се нуждae от специални компютърни познания (надхвърля офис автоматизацията на секретарска дейност).
  • Само след няколко часа обучение, Bашият персонал ще е подготвен да управлява Bашата онлайн обучителна програма.