Опит и експертиза

UpPoint® е проектиран и разработен от Excellence sprl. Компанията е основана през 1999 г. и винаги е била активна в областта на обучението. Инвестира над 10 години в научноизследователска и развойна дейност в електронна технология, e-knowledge и e-coaching. Услугите ни се използват днес в повече от 20 страни. Което ни позволява да се осигурим актуална, перфектно контролирана и сигурна технология.

В своя медицински вариант (excellencis), UpPoint® поддържа няколко стотици онлайн модула за обучение, на четири езика, над 20,000 професионалисти от различни страни. В този контекст, програмата е акредитирана от Министерството на здравеопазването в Белгия (INAMI), одобренa от "W.H.O." , и сертифициранa с "HONcode".

Excellencis