електронното обучение: инструмент в полза на всички сектори на дейност.

Нужда от контрол и оптимизация на знанията, която е достигнала всяка сфера на дейност, от най-простите до най-сложните. Развитието на технологиите, разпоредби и процеси ,се увеличава - експоненциално - бързо навсякъде.

UpPoint® е бил първоначално разработен, за да обслужва здравният сектор. Днес той отговаря напълно на нуждите на всеки участник, който желае да създаде електронно обучение и електронно проучване във всеки сектор в рамките на тяхната организация или копания:

  • технически характеристики;
  • професионална ефективност, комуникация, езици;
  • управление, обществени поръчки, финанси, логистика;
  • разработени техники, обслужване на дружеството;
  • човешки ресурси, мениджмънт, лидерство;
  • здраве и безопасност;
  • образование, спорт и отдих;
  • стандарти, наредби, осигуряване на качеството;
  • информатиката, офис автоматизация, интернет;
  • търговски области, продажби и маркетинг.