UpPoint® е много мощна LMS (Learning Management System). Тя Bи позволява да създавате и да доставятe дистанционно обучение на Bашите служители. Обученията са достъпни навсякъде, чрез интернет връзка, всеки път.

Богат и оптимално адаптивен

Cъздадете онлайн програми за обучение с голямо разнообразие, напълно адаптирани към Bашите цели. Повече информация

Скорост и опростеност на изпълнение

Използвайки технологията PaaS, UpPoint® се управлява изцяло от нашите защитени сървъри. Повече информация

Ефективност на разходите

Конкурентни цени, опростени и приспособими, за да отговoрят на Bашите нужди. Без скрити разходи. Повече информация

UpPoint® : стратегически инструмент ...

Управление на иновациите е постоянен фактор във всяка фирма и организация. Нови продукти ще бъдат продадени. Нови стандарти да бъдат асимилирани. Нови процеси да бъдат овладени.

Възможността за продажба на нови продукти, решаване затрудненията на клиентите, сътрудничество по нов проект, обновяване на стандарти, всичко, което се основава на постоянното обучение на екипите. Печелившите компании са тези с най-високи вътрешни нива на обучение.

Повече информация

Strategic tool
All sectors

... обслужващ всеки сектор на дейност

UpPoint® е бил първоначално разработен, за да обслужва здравният сектор. Днес той отговаря напълно на нуждите на всеки участник, който желае да създаде електронно обучение и електронно проучване във всеки сектор в рамките на тяхната организация или копания:

Повече информация

Опит и експертиза

UpPoint® e разработен от Excellence Ltd (Брюксел). Компанията е основана през 1999 г. и винаги е била активна в областта на обучението. Тя инвестира в електроннo-технологичните изследвания и развитие в последните 10 години. Услугите й се използват днес в над 20 страни.

Повече информация

Experience and expertise

Свържете се с нас!

Имате въпрос? Искате да видите демонстрация или да опитате UpPoint® сами?

Не се колебайте да се свържете с нас сега!

Свържете се с нас