Ефективност на разходите

С UpPoint® , лицензът включва всички разходи, което Bи позволява да започнете Bашето онлайн обучение. Това означава:

  • Без разходи свързани със изискване или използване на сървърите на компанията.
  • Без разходи по персонал, който да извършва инсталации, настройки на параметри или системно актуализиране, което да бъде изтегляно на Bашите компютри.
  • Няма разходи свързани с вътрешни софтуерни разработки.
  • Безплатно актуализиране на версията на UpPoint® - подобрения от общ интерес по желания на наши клиенти.

Таксата за лиценз включва обучение на бъдещите администратори на UpPoint® .

Що се отнася до потребителите, те не се нуждаят от обучение.

Вие ще трябва само да помислете за допълнителни разходи, въз основа на предварителна оценка, ако искате да се възложи разработването на модул, започващ с Bашия основен материал, от нас, или ако искате да се възползвате от бързи и конкретни разработки.