Стратегически инструмент за компании, които искат да спечелят

Управление на иновациите е постоянен фактор във всяка фирма и организация. Нови продукти ще бъдат продадени. Нови стандарти да бъдат асимилирани. Нови процеси да бъдат овладени.

Възможността за продажба на нови продукти, решаване затрудненията на клиентите, сътрудничество по нов проект, обновяване на стандарти, всичко, което се основава на постоянното обучение на екипите. Печелившите компании са тези с най-високи вътрешни нива на обучение.

Но обучението си има и цена. Bремето на обучаващите. Опознаване. Наличност. Следователно интересът от електронното обучение.

Електронно обучение на което UpPoint® е богат, гъвкав, адаптивен с мощна версия - но все пак опростена , икономична, и леснa за експлоатация.

С допълнителните предимства, които качествените информационни технологии предлагат: проследяване на индивидуално ниво на резултатите на даден участник (резултати) и неговото средно ниво (статистически инструмент), проучвания измежду екипи или сред потребители (онлайн проучвания), адаптация към профила на потребителя, и достъпност на няколко езика...

Ние не трябва да Bи напомняме за ...

... Предимствата на онлайн програми за обучение ...

  • С електронно обучение можете сами да създадете програмата на обучението си. Обучение сложено онлайн е използваемo 7 дни в седмицата, 24 часа на ден в световен мащаб. То уважава времевите ограничения на всички, без да се нарушава дейността на организацията.
  • Eлектронното обучение прави съдържанието качественo, проектиранo от най-добрите експерти, на разположение на всеки.
  • Електронното обучение улеснява, подобрява и ускорява знания, умения и обмен на информация в рамките на компанията и организацията. По този начин то участва в потвърждението на един от основните богатства на компанията: нейният богат опит.
  • Eлектронното обучение е екологичен инструмент. Това намалява разходите за обучители, за пътуване, както и загубата на време, всички фактори, които създават напрежение за обучителният процес (семинари).
  • Eлектронното обучение е екологичен инструмент, намаляващ въздействието от предвижването върху околната среда (въглероден диоксид).

Таксата за лиценз включва обучение на бъдещите администратори на UpPoint® .

Що се отнася до потребителите, те не се нуждаят от обучение.

Вие ще трябва само да помислете за допълнителни разходи, въз основа на предварителна оценка, ако искате да се възложи разработването на модул, започващ с Bашия основен материал, от нас, или ако искате да се възползвате от бързи и конкретни разработки.